Oferta

Oferujemy :
- projekty - drogi, wiadukty
- projekty - instal wodno-kanalizacyjne
- kanalizacje sanitarne
- wodociągi
- drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
- niwelacje terenu roboty ziemne
- wykopy, odwodnienia
- urządzenia techniczne wod-kan, prace
- zbiorniki retencyjne
- usuwanie szkód powodziowych
- udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
- regulacje koryta rzek
- progi wodne, zapory
- projekty - budowlano-wykonawcze
- projekty - melioracje, urządzenia wodne
- budowa kotłowni
- piece, kotły grzewcze, roboty zduńskie
- serwis i konserwacja urządzeń ciepłowniczych
- budowa, remonty - dróg, ulic, chodników

więcej »